Управління витратами та планування ресурсів проекту бетонування підводних потенційно небезпечних об'єктів

Heorhii V. Babkin, Denis M. Samoilenko, V. R. Slivnitsyn

Анотація


Розроблено економіко-математичну модель управління витратами і планування ресурсів проекту знешкодження підводних потенційно небезпечних об'єктів методом підводного бетонування, що дозволяє визначати оптимальну вантажопідйомність судна методом комп'ютерного моделювання, за критерієм мінімуму сумарних витрат. 

Ключові слова


управління ресурсами; економіко-математична модель; підводний потенційно небезпечний об'єкт; нейтралізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Актуальні задачі створення приладового забезпечення для моніторингу підводних потенційно небезпечних підводних об'єктів/ Ю.М. Бабанський, В.І. Радашев, Г.В. Бабкін, В.С. Блінцов // Матер. 3-ї Всеукр. наук.-техн.конф. з міжнар. участю "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів (ПАЕТЗ-2006). – Миколаїв: НУК, 2006. – С. 62–69.

Словник-довідник з питань управління проектами / За ред. С.Д. Бушуєва. – К.: Видавничий дім "Деловая Украина", 2001. – 640 с.158

Бабкин Г.В. Особенности управления проектами обезвреживания экологически опасных подводных объектов // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, 2006. – № 1 (406).– С. 144–151.

Бабкин Г.В., Костенко Ю.К. Особенности приборного оснащения для выявления и идентификации подводных потенциально опасных объектов // Матер. 3-ї Всеукр. наук.-техн. конф. з міжнар. участю "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ-2006). – Миколаїв: НУК, 2006. – С. 12–14.

Рабазов Ю.И. Новый сухогруз для Дальнего Востока Судостороение. – 1990. – № 6. – С. 7.

Туннельная кормовая оконечность судна с переменной осадкой / М.В. Бегак и др. – Судостроение.– 1987. – № 9. – С. 13.

Чирков Ю.Б., Коломиец В.Д. Напорное бетонирование монолитных конструкций и сооружений. – К.: Будівельник, 1989. – 93с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.