Зміна глибини проплавлення при дугового зварювання стикових з'єднань в залежності від поздовжнього магнітного поля

Oleksandr D. Razmyshliaiev, Pavlo O. Vydmysh, Stanislav V. Yarmonov, Maryna V. Ahyeyeva

Анотація


Досліджено вплив режимів зварювання і вплив поздовжнього магнітного поля на формування швів стикових з'єднань тонколистового металу. Розглянуто вплив частоти поздовжнього поля на глибину проплавлення основного металу. Визначено оптимальні значення індукції поздовжнього магнітного поля, що забезпечують якісне формування швів. Показано, що при дії поздовжнього магнітного поля можливе одностороннє зварювання стикових з'єднань металу товщиною 3...4 мм.

Ключові слова


дугове зварювання; поздовжнє магнітне поле; індукція магнітного поля; частота; глибина проплавлення металу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Boldyrev A.M., Birzhev V.A., Chernykh A.V. Upravlenie glubinoy proplavleniya pri dugovoy svarke i naplavke s pomoshchyu prodolnogo peremennogo magnitnogo polya [The penetration depth management under the arc welding and surfacing with alternating longitudinal magnetic field]. Svarochnoe proizvodstvo − Welding production, 1993, no. 6, pp. 30–31.

Lebedev V.A., Maksimov C.Yu. Sovremennoe mechanizirovannoe oborudovanie dlya svarki i naplavki i ego techiko-technologicheskie vozmozhnosti [Modern mechanized equipment for welding and surfacing and its technical and technological capabilities]. Кyiv, Osnova Publ., 2012, 390 p.

Razmyshlyaev A.D., Mironova M.V. Osobennosti proplavleniya osnovnogo metalla pri dugovoy naplavke v prodolnom magnitnom pole [Features of base metal penetration under the arc welding in longitudinal magnetic field]. Avtomaticheskaya svarka − Automatic welding, 2008, no. 8, pp. 24–28.

Razmyshlyaev A.D., Maevskiy V.R. Vliyanie upravlyayushchikh magnitnykh poley na geometricheskie razmery shva pri dugovoi svarke pod fliusom [The influence of controlling magnetic fields on geometrical dimensions of weld under the submerged arc welding]. Svarochnoe proizvodstvo − Welding produc-tion, 1996, no. 2, pp. 17–19.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140415

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.