Проблеми інтенсифікації очистки в багатофазних дисперсних середовищах енергетичних установок і способи їх вирішення (Частина 1)

Sergiy S. Ryzhkov

Анотація


Систематизовано науково-технічні проблеми вдосконалення енергетичних установок. Обґрунтовано актуальність  проблеми очистки в багатофазних дисперсних середовищах для енергетичних установок. Виконано аналіз головних способів очистки та визначені недосліджені раніше частини проблеми інтенсифікації цих процесів.

Ключові слова


аналіз; інтенсифікація; очистка; середовище; дисперсність; енергетика; установка

Повний текст:

PDF

Посилання


Belousov V.V. Teoreticheskie osnovy protsessov gazoochistki [Theoretical fundamentals of gas cleaning processes]. Mosсow, Metallurgiya Publ., 1988. 256 p.

Grin. X., Leyn V. Aerozoli − pyli, dymy i tumany [Aerosols – Dust, Smoke and Fog]. Leningrad, Khimiya Publ, 1969. 427 p.

Zashchita atmosfery ot promyshlennykh zagryazneniy: Spravochnik. V 2 ch. [Atmosphere protection from industrial pollution: Reference book. Part 1, 2]. Pod red. S. Kalverta i G. Inglunda. Mosсow, Metallurgiya Publ., 1988.

Mednikov Ye.P. Turbulentnaya migratsiya chastits i osedanie aerozoley [Turbulent particle migration and aerosol deposition]. Kolloidnyy zhurnal – Colloid Journal, 1980, vol. 42, no. 6, pp. 700–705.

Mednikov Ye.P. Turbulentnyy perenos i osazhdenie aerozoley [Turbulent transfer and aerosol deposition]. Mosсow, Nauka Publ., 1981. 176 p.

Ofitsiinyi sait kompanii Ansys (Ansys Official Web-site). Available at: www.ansys.com.

Pirumov A.I. Obespylivanie vozdukha [Air Dust Removal]. Mosсow, Stroyizdat Publ., 1981. 296 p.

Ryzhkov S.S., Bilyk B.I. Intensifikatsiya inertsionno-turboforeticheskogo ulavlivaniya vysokodspersnykh aerozoley v koagulyatorakh gazoochistnykh ustroystv [Intensification of inertial turbophoretic entrapment of finely-dispersed aerosols in coagulators of gas cleaning devices], Zb. nauk. prats UDMTU – USMTU collection of scientific works, 2002, no. 8, issue 386, pp. 66–76.

Ryzhkov S.V., Khmara O.M. Povyshenie effektivnosti separiruyushchego ustroystva s pomoshchyu sotovogo koagulyatora [Improvement of separation device efficiency by means of grid coagulator]. Voprosy sudostroeniya - Shipbuilding Issues, 1979, no. 16.

Ryzhkov S.S. Uzahalnena matematychna model vyznachennia intensyvnosti protsesu ochystky dyspersnykh bahatofaznykh potokiv u systemakh enerhetychnykh ustanovok [Generalized mathematical model of determination of intensity process of dispersed multiphase flows purification in power plants systems]. Zbіrnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2014, no. 3, issue 453, pp. 69−76.

Ryzhkov S.S., Pastukhov S.Yu. Chislennoe modelirovanie osazhdeniya vysokodispersnykh chastits v protochnoy chasti separatsionnogo oborudovaniya [Numerical modeling of finely-dispersed particles deposition in flow part of separation equipment]. Vestnik NUK [NUS Journal. Electronic Edition], 2010, no. 3.

Bradbury L. The Structure of a Self –Preserving Turbulent Plane Jet. J. Fluid Mech., 1965, no. 23, p. 1. 64.

Brock J.R.L. On the Theory of Thermal forses acting an Aerozol Particles. J. Colloid Sci., 1962, no. 17, pp. 768–780.

Ryzhkov S.S., Basok B.I. Ekologicheskie resursosberegayushchie tekhnologii dlya promyshlennoy teplotekhniki na osnove dispersnykh dvukhfaznykh sred [Environmental resource-saving technologies for heat-process engineering on the basis of dispersed two-phase media]. Promyshlennaya teplotekhnika – Heat-process Engineering, 2001, vol. 23 (4–5), pp. 141–145.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140508

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.