Масовартісні показники трансформаторів з обертовим магнітним полем для перетворення числа фаз

Oleh O. Palchykov

Анотація


На основі методу відносних показників технічного рівня оптимізації статичних індукційних пристроїв отримано аналітичні вирази визначення масовартісних характеристик, а також показано можливість оптимізації геометричних співвідношень електромагнітних систем трансформаторів з обертовим магнітним полем з різними коефіцієнтами трансформації за напругою.

Ключові слова


трансформатор для перетворення числа фаз; обертове магнітне поле; масовартісні показники

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Atroshchenko V.A., Singaevskiy N.A. Silovye poluprovodnikovye vypryamiteli na osnove mnogofaznykh transformatorov s vrashchayushchimsya magnitnym polem. Monografiya [Power semiconductor rectifiers based on multiphase transformers with a rotating magnetic field. Мonograph]. Krasnodar, Izdatelskiy dom – Yug Publ., 2010. 168 p.

Ivanov-Smolenskiy A.V. Elektricheskie mashiny. V 2-kh tomakh. Tom 1 [Electrical machines. In 2 vols. Vol. 1]. Moscow, MEI Publ., 2006. 652 p.

Ispolzovanie elektricheskoy energii. Elektrotekhnicheskiy spravochnik: V 4 t. T. 4. Pod obshch. red. professorov MEI V.G. Gerasimova i dr. (gl. red. A.I. Popov) [Use of electrical energy. Electrical Engineering Handbook: 4 volumes, Vol. 4.]. Moscow, Izdatelstvo MEI Publ., 2004. 696 p.

Lushchyk V.D. Revers tryfaznykh asynkhronnykh dvyhuniv z shestyfaznymy obmotkamy [Reverse of three phase asynchronous motors with six phase windings]. Elektrotekhnika i elektromekhanika – Electrical and electromechanical, 2014, no. 2, pp. 37–39.

Proektirovanie elektricheskikh mashin [Design of electrical machines]. Moscow, Energiya Publ., 1980. 496 p.

Singaevskiy N.A. Teoreticheskie i skhemotekhnicheskie osnovy silovykh poluprovodnikovykh vypryamiteley na baze mnogofaznykh transformatorov s vrashchayushchimsya magnitnym polem. Avtoreferat Diss. [Theoretical and schematics basis of power semiconductor rectifiers based on multiphase transformers with a rotating magnetic field. Author’s abstract]. Krasnodar, 2011. 51 p.

Stavinskiy A.A., Plakhtyr O.O., Vansach O.S. Opredelenie geometricheskikh sootnosheniy aktivnoy chasti asinkhronnykh dvigateley pogruzhnogo, vysokooborotnogo i obrashchennogo ispolneniy [Determination of geometric relationships of the active part of motors of submersible, high-speed and inverted versions]. Elektromashynobuduvannia ta elektroobladnannia – Electrical machinery and electrical equipment, 2001, no. 57, pp. 67–72.

Stavinskiy A.A., Plakhtyr O.O., Stavinskiy R.A. Pokazateli kachestva i strukturnoy optimizatsii prostranstvennykh elektromagnitnykh sistem trekhfaznykh transformatorov, reaktorov i drosseley [Indicators of the quality and the structural optimization of spatial electromagnetic systems of three-phase transformers, reactors and chokes]. Elektrotekhnika i elektromekhanika – Electrical and electromechanical, 2003, no. 4, pp. 79–82.

Tewari S. N., Singh G. K., Saroor A. B. Multiphase Power transmission research – A survey. Electr. Power Syst. Res., 1992, Vol. 24, pp. 207–215.

Moinoddin S., Iqbal A., Abu-Rub H., Rizwan Khan M., Ahmed Sk. Moin. Three-Phase to Seven-Phase Power Converting Transformer. IEEE Trans. Energy Convers, 2012, no. 3, pp. 757–765.

El Kahel M., Olivier G., Guimaraes C., April G. E. Transformateurs de conversion cinq et sept phases [Transformers for converting of five and seven phases]. Proc. CCECE and IEEE Conf. Montreal, QC, Canada, 1995, pp. 708–711.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140510

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.