Інноваційні технології утилізації органічних відходів з отриманням альтернативного палива на основі багатоконтурного циркуляційного піролізу

Serhiy S. Ryzhkov, Liudmyla M. Markina, Mykola V. Rudiuk

Анотація


Розроблена технологія багатоконтурного циркуляційного піролізу, яка  забезпечує екологічно безпечну утилізацію всього об`єму твердих побутових відходів міста, в тому числі  і медичних відходів, з одержанням цінних вихідних продуктів: рідкого палива легких фракцій та електроенергії. 

Ключові слова


тверді побутові відходи; високомолекулярні органічні відходи; багато- контурний циркуляційний піроліз; альтернативне паливо

Повний текст:

PDF

Посилання


Маркіна Л.М. Моделювання й розрахунок елементів технології багатоконтурного циркуляційного піролізу високомолекулярних органічних відходів // Екотехнології і ресурсозбереження. – 2006. – № 4. – С. 71–76.

Маркіна Л.М. Модельні дослідження переробки органічних відходів методом багато-контурного піролізу з отриманням альтернативного палива // Зб. наук. праць НУК. – 2008.– № 4. – С. 101–109.

Патент на корисну модель № 50430 Кл. F23G5/027C10G1/00. Установка для безперервної утилізації полімерних відходів / Л.М. Маркіна, С.С. Рижков, М.В. Рудюк, Ю.І. Гіржев. – 2010. – Бюл. № 11. – 5 с.

Рижков С.С., Маркіна Л.М. Експериментальні дослідження утилізації органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу // Зб. наук. праць НУК. – 2007. – № 5. – С. 100–106.