Індикатори реконструкції та індикативні показники систем електропостачання

Yurii M. Kharytonov, Natalia V. Morozova

Анотація


На  основі  методології  управління  проектами  реконструкції  систем  енергопостачання сформована  змістовна  частина  індикаторів  реконструкції  та  індикативних  показників  систем електропостачання, що забезпечує управління часом ініціації і початку проекту, а також формуванням змісту  проекту.

 

Ключові слова


енергетика; управління проектами; індикатори реконструкції; система електропостачання; зміст проекту

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Розпорядження Кабінету Міністрів України № 145-р "Енергетична стратегія України на період до 2030 року" [Текст] : [ухвалено 15 березня 2006 р.].

Указ Президента України № 1169/2001 "Про додаткові заходи щодо реформування електроенергетичної галузі" [Текст] : [ухвалено 03.11.2001].

Ламакин, Г. Н. Основы менеджмента в электроэнергетике [Текст] : учеб. пособие / Г. Н. Ламакин. – Ч. 1. – 1-е изд. – Тверь : ТГТУ, 2006. – 208 с.

Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов/ А. Ф. Дьяков, В. В. Жуков, Б. К. Максимов, В. В. Молодюк ; под ред. А. Ф. Дьякова. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский дом МЭИ, 2007. – 504 с.

Механизмы управления проектами и программами регионального и отраслевого развития [Текст] : монография / В. Н. Бурков, В. С. Блинцов, А. М. Возный, К. В. Кошкин, К. М. Михайлов, Ю. Н. Харитонов, С. К. Чернов, А. Н. Шамрай. – Николаев : Изд-во Торубара О.С., 2010. – 176 с.

Сухонос, М. К. Удосконалення управління проектами формування і розвитку систем енергозабезпечення міст [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 : захищена 20.12.2007 / Сухонос Марія Костянтинівна. – Д., 2007. – 184 с.

Харитонов, Ю. Н. Система индикаторов для принятия решения о реконструкции энергетических комплексов [Текст] / Ю. Н. Харитонов // Авиационно-космическая техника и тех-

нологии : науч.-техн. журнал. – 2007. – № 9 (45). – С. 221–225.

Цюцюра, С. В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 : захищена 16.05.2007 / Цюцюра Світлана Володимирівна. – К., 2007. – 333 с.