DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140614

Якісний аналіз ризикостворюючих факторів на передконтрактній стадії фрахтування суден

Ihor I. Kovalenko, Kostiantyn V. Koshkin, Andriy V. Mandra

Анотація


Запропоновано підхід до розв’язання задач, пов’язаних з оцінкою рівня відповідності судна технологічним та комерційним особливостям майбутніх перевезень. Такі задачі розв’язуються в рамках якісного аналізу на основі суб’єктивних оцінок експертів і осіб, що приймають рішення.

Ключові слова


морські перевезення; якісний аналіз; експертні оцінки; метод аналізу ієрархій

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Akimova O.V., Shybaiev A. G., Akimov V.Yu. Metodicheskiy podhod k vyboru tipa sudna dlya raboty na zadannom napravlenii perevozok [Methodological approach to the selection of the vessel type for operation on the given direction of transportation]. Sb. nauch. trudov ONMU [OSMU Collection of Scientific Papers], 2012, no. 19, pp. 124–139.

Andreychikov A.V. Kachestvennoe modelirovanie riskovykh situatsiy v ekonomike [Qualitative modeling of risk situations in the economy]. Vestnik mashynostroeniya [Bulletin of engineering], 2004, no. 6, pp. 69–76.

Babkin Ye.V., Martynov A.L. Mezhdunarodnyie frakhtovyie i transportnyie operatsii [International freight and transport operations]. Saint Petersburg, SPGUVK, 2002. 204 p.

Vinnikov V.V., Bykova Ye.D. Sistemy tehnologiy na morskom transporte (perevozka i peregruzka gruzov) [Systems of the technologies in maritime transport (cargo shipping and transhipment)]. Odessa, Feniks Publ., 2006. 186 p.

Kovtun T.A. Primenenie metodicheskogo podhoda k initsializatsii proekta predostavleniya transportnoy uslugi [Application of the methodological approach to the initialization of the freight service project]. Sb. nauch. trudov ONMU [OSMU Collection of Scientific Papers], 2010, no. 3, pp. 207−222.

Kurlyand A.M., Postan M.Ya., Savelieva I.V. Metod optimizatsii parametrov sudov, obespechivayuschikh okeansko-fidernuyu sistemu dostavki gruza [Method of optimization of the vessels parameters providing the ocean-feeder system of the cargo delivery]. Sb. nauch. trudov ONMU [OSMU Collection of Scientific Papers], 2010, no. 15, pp. 7–17.

Kurlyand A.M. Metody ta zasoby upravlinnia rozvytkom transportnyh system [Methods and tools for managing the development of transport systems]. Zb. nauk. prats ONMU [OSMU Collection of Scientific Papers], 2010, issue 16, pp. 7−17.

Panarin P.Ya. Upravlenie rabotoy morskogo flota [Maritime fleet management]. Odessa, ONMU Publ., 1999. 174 p.

Rylov S.I., Koskina Yu.A. Otsenka Frahtovatelem stepeni sootvetstviya sudna osobennostyam perevozki gruza [Shipper’s assessment of the level of vessels compliance to the features of the freight]. Sb. nauch. trudov ONMU [OSMU Collection of Scientific Papers], 2009, no. 2, pp. 94–103.

Rylov S.I., Gorshkov Ya.A. Frakhtovanie morskih sudov [Chartering of marine vessels]. Odessa, OGMU Publ., 1999. 174 p.

Saati T. Prinyatie resheniy. Metod analiza ierarhiy [Decision-making. Analytic hierarchy]. Мoscow, «Radio i Svyaz» Publ., 1993. 278 p.

Saaty T. Decision making with Dependence and Feedback. The analityc Network Process. PWS Publications, 2000. 370 p.