Можливі процеси електророзрядного синтезу вуглецевих наноматеріалів з різною електричною провідністю

Dmytro I. Chelpanov, Natalia I. Kuskova

Анотація


Запропоновано пояснення можливих процесів, які зумовлюють формування різноманітних вуглецевих наноматеріалів (ВНМ). Проведено експериментальні дослідження зміни питомої електропровідності порошків ВНМ, отриманих у результаті електророзрядної обробки різноманітних органічних рідин; побудовано апроксимаційну залежність питомої електричної провідності від кількості атомів вуглецю в sp2-гібридизованому стані.

Ключові слова


електророзрядний синтез; вуглецеві наноматеріали, питома електрична провідність; ступінь гібридизації; процеси формування вуглецевих наноматеріалів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Afanasev D.V., Baranov G.A., Belyaev A.A. Poluchenie fullerenov pri isparenii graŸta statsionarnym CO2+ lazerom [Obtaining fullerenes when vaporizating graphite with a stationary CO2+ laser]. Pisma v Zhurnal Tekhnicheskoy Fiziki [Technical Physics Letters], 2001, vol. 27, issue 10, pp. 31–36.

Dolmatov V.Yu., Myullyumyaki V., Vekhanen A. Vozmozhnyy mekhanizm obrazovaniya nanoalmaza pri detonatsionnom sinteze [Possible mechanism of the nanodiamond formation in the detonation synthesis]. Sverkhtverdye materialy [Ultrahard materials], 2013, issue 3, pp. 19–27.

Yeletskiy A.V., Smirnov B.M. Fullereny i struktury ugleroda [Fullerenes and carbon structures]. Uspekhi fizicheskikh nauk [Advances in Physical Sciences], 1995, issue 38, pp. 935–964.

Kuskova N.I., Petrichenko S.V., Tsolin P.L., Baklar V.Yu. Zavisimost vykhoda uglerodnykh nanomaterialov ot stroeniya molekul organicheskikh zhidkostey v protsesse elektrorazryadnoy obrabotki [Dependence of the output of carbon nanomaterials on the molecular structure of organic liquids in the process of electric discharge treatment]. EOM [EMT], 2013, vol. 49, no. 1, pp. 14–19.

Bulgakov A.V., Bulgakova N.M., Burakov I.M. et al. Sintez nanorazmernykh materialov pri vozdeystvii moshchnykh potokov energii na veshchestvo [Synthesis of nanosized materials under the influence of the copious energy fluxes on the subtance]. Novosibirsk, Institut teplofiziki SO RAN Publ., 2009. 462 p.

Kuskova N.I., Dubovenko K.V., Petrichenko S.V., Tsolin P.L., Chaban S.O. Elektrorazryadnaya tekhnologiya i oborudovanie dlya polucheniya novykh uglerodnykh nanomaterialov [Electric discharge technology and equipment of obtaining new carbon nanomaterials]. EOM [EMT], 2013, vol. 49, no. 3, pp. 35–42.

Guozhong Cao Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications. London: Imperial College Press, 2004.

Rud A.D., Kuskova N.I. , Ivaschuk L.I. , Zelinskaya G.M., Biliy N.M. Structural State of carbon nanomaterials Produced by High-Energy Electric Discharge Techniques. Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures, 2011, pp. 120–126.

Shenderova O. A., Zhirnov V.V., Brenner D.W. Carbon nanostructures. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 2002, vol. 27, no. 3/4, pp. 227–356.

Robertson J. Diamondlike carbon. Materials Science and Engineering. Reports, 2002, vol. 37, no. 4–6, pp. 129–281.

Rud A.D., Kuskova N.I., Ivaschuk L.I. , Boguslavskii L.Z. , Perekos A.E. Synthesis of Carbon Nanomaterials Using High-Voltage Electric Discharge Techniques. Nanomaterials, 2011, pp. 211–230.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150109

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.