Схеми знесолення води при використанні теплоти газопарової суміші перед контактним конденсатором

Svitlana A. Kuznetsova

Анотація


Наведено результати використання теплоти газопарової суміші перед контактним конденсатором у процесах випарного охолодження й поверхневого кипіння для отримання опрісненої води за наявності додаткових джерел мінералізованої води в посушливих регіонах України.


Ключові слова


додаткові джерела; мінералізована вода; генерація; опріснена вода; інтенсифікація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Stati, obzory, rekomendatsii i instruktsii (Articles, reviews, recommendations and instruction). Agrovodkom. Available at: http://www.agrovodcom.ru/info.php.

Klimat Nicolaeva (Climate of Nikolaev). Available at: http://www.meteoprog.ua/ru/climate/Mikolaiv.

Klimat Odessy (Climate of Odesa). Available at: http://www.meteoprog.ua/ru/climate/Odesa.

Klimat Khersona (Climate of Kherson). Available at: http://www.meteoprog.ua/ru/climate/Kherson.

Kolomeev V. M., Ksendzyuk M. V., Romanov V. V., Movchan S. M., Shevtsov A. P., Kuznetsova S. A., Dikiy M. O. HPU-16K: doslidno-promyslova ekspluatatsiia, mizhvidomchi pryimalni vyprobuvannia, perspektyvy vykorystannia [GPU-16K: pilot operation, interdepartmental acceptance tests, prospects of application]. Naftova

і hazova promyslovіst, Naukovo-vyrobnychyi zhurnal — Oil and Gas Industry, scientific and production magazine, 2006, no. 4, pp. 38 – 40.

Іsakov B. V., Movchan S. M., Rasoshanskiy V. S., Bochkarev YU. V., Shevtsov A. P., Kuznetsova S. A., Kolomeev V. M., Іzbash V. І., Ksendzyuk M. V. Kontaktnyi kondensator ustanovky HPU-16K [Contact condenser of the GPU-16K plant]. Naftova і hazova promyslovіst, Naukovo-vyrobnychyi zhurnal — Oil and Gas Industry, scientific and production magazine, 2005, no. 5, pp. 53 – 55.

Kuznetsova S. A., Kucherenko O. S. Vliyanie osobennostey skhemnykh resheniy kontaktnykh gazoparoturbinnykh ustanovok na kharakteristiki tsirkulyatsionnykh konturov [Influence of the specific features of circuit designs of contact gas steam turbine units on the characteristics of circulation loops]. Zbirnyk naukovykh prats NUK – Collection of Scientific Publications of NUS, 2003, pp. 113 – 121.

Oblasti Ukrainy (Regions of Ukraine). Available at: http://www.ua.all.biz/regions.

Opresnenie morskikh i solenykh vod (obratnyy osmos) (Desalination of sea and brackish water (reverse osmosis)). Available at: http://www.studfiles.ru/preview/1076192.

Slesarenko V. N. Opresnitelnyie ustanovki [Desalination plants]. Vladivostok, DVGMA Publ., 1999. 244 p.

Solonist (Salinity). Available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Солоність.

Shevtsov A. P., Kuznetsova S. A., Movchan S. M., Romanov V. V., Ryzhkov S. S., Ivchenko I. V., Chobenko V. M. Sposib utylizatsii teploty i masy robochoho tila v kontaktnii hazoparovii turbinnii ustanovtsi na morskomu obiekti [Method of utilization of heat and mass of the working fluid in the contact gas-steam turbine plant on an offshore

facility]. Patent UA, no. 93308, 2011.

Khersonskaya oblast (Kherson region). Available at: http://ua-open.com/ru/khmelnitskaya-oblast/hersonskayaoblast.

Cerri G., Arsuffi G. Gazoturbinnaya ustanovka s vpryskom para, obedinennaya s ustanovkoy dlya prigotovleniya obessolennoy vody termicheskim metodom [Steam-injected gas turbine integrated with a self-production demineralized water thermal plant]. Trudy Amerikanskogo obshchestva inzhennerov-mekhanikov, Energeticheskie

mashiny i ustanovki — Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 1998, no. 4, pp. 116 – 126.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150210

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.