Експериментальні дослідження ефективності турбоімпактного сепаратора паливного газу для газотурбінних установок

Serhii I. Serbin, Rostyslav S. Ryzhkov

Анотація


Розроблено конструктивну схему турбоімпактного сепаратора паливного газу високого тиску для газотурбінних установок. Проведено експериментальні дослідження ефективності роботи сепараторів стиснених газів для газотурбінних установок із турбоімпактними та коагулюючими ступенями очищення. Отримано гідродинамічні характеристики сепараторів при витратах повітря на експериментальному стенді від 30 до 150 м3/год. Експериментальним шляхом підтверджено високий коефіцієнт сумарної ефективності очищення дослідних сепараторів, який становить 90,0 – 99,8 %. На основі результатів дослідження розроблено рекомендації щодо проектування проточної частини турбоімпактних сепараторів стиснених газів газотурбінних установок.


Ключові слова


сепаратор; технологія турбоімпактна; експериментальні дослідження; система паливна; ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Belousov V. V. Teoreticheskie osnovy protsessov gazoochistki [Theoretical base of gas purification processes]. Moscow, Metallurgia Publ., 1988. 256 p.

Guseva Ye. I., Zaychik L. I. Osazhdenie chastits na stenkakh kanala v turbulentnom dvukhfaznom potoke pod deystviem razlichnykh vneshnikh faktorov [Deposition of particles on channel walls in a turbulent twophase

flow under different external factors]. Sovremennye problemy gazodinamiki i teplomassoobmena: tezisy dokladov 3-y Vsesoyuz. shkoly-seminara [The modern problems of gas dynamics and heat-mass transfer: materials of the Third National Seminar]. Moscow, MSTU Publ., 1991.

Basok B. I., Ryzhkov S. S., Ryzhkov R. S., Bortsov O. S. Intensyfikatsiia osadzhennia ridkoi fazy u separatorakh bahatofaznykh sumishei palyv pidvyshchenoho tysku [Intensification of liquid phase deposition in polyphase fuel mixtures separators with increased pressure]. Instytut tekhnichnoi teplofizyky — Institute of Technical Thermal Physics, 2014, pp. 20 – 26.

Mednikov E.P. Turbulentnyy perenos i osazhdenie aerozoley [Turbulent transfer and aerosols deposition]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 176 p.

Uzhov V. N., Valdberg A. Y., Myagkov B. I., Reshidov I. K. Ochistka promyshlennykh gazov ot pyli [Purification of industrial gases from dust]. Moscow, Khimiya Publ., 1981. 322 p.

Ryzhkov S. S. Intensyfikatsiia osadzhennia vysokodyspersnykh chastynok u labiryntnomu separatori za rakhunok termoforetychnykh efektiv (Intensification of deposition of fine-grained particles in labyrinth separator due to thermophoretic effects). Visnyk NUK — NUS Journal. Electronic editional, Mykolaiv, 2011. Available at: http://ev.nuos.edu.ua.

Ryzhkov S. S., Goncharova N. O. Intensifikatsiya osazhdeniya zhidkikh chastits za schet poperechnykh pulsatsiy setok gofrirovannogo koagulyatora (Intensification of liquid particles deposition due to the crosscut pulsations of crimp coagulator nets). Visnyk NUK — NUS Journal. Electronic editional, Mykolaiv, 2010. Available at: http://ev.nuos.edu.ua.

Ryzhkov S. S., Litvinov I. V. Issledovanie gazodinamiki separatsionnogo profilya maslootdelitelya (Study of gas dynamics of separator profile of oil separator). Visnyk NUK — NUS Journal. Electronic editional, Mykolaiv,

Available at: http://ev.nuos.edu.ua.

Ryzhkov S. S., Moskovko O. O. Matematychne modeliuvannia hazodynamiky separatsiinoho obladnannia (Mathematical modeling of gas dynamics of separator unit). Visnyk NUK — NUS Journal. Electronic editional, Mykolaiv, 2011, no. 4. Available at: http://ev.nuos.edu.ua.

Ryzhkov S. S. Razrabotka i issledovanie neizotermicheskogo gazoochistitelya dlya ulavlivaniya vysokodispersnykh aerozoley v energeticheskom oborudovanii [Development and investigation of non-isothermal gas cleaner for trapping fine-grained aerosols in power equipment]. Instytut tekhnichnoi teplofizyky — Institute of Technical

Thermal Physics, 2006, pp. 127 – 135.

Ryzhkov S. S., Pastuchov S. Y. Chislennoe modelirovanie osazhdeniya vysokodispersnykh chastits v protochnoy chasti separatsionnogo oborudovaniya (Numerical modelling of fine-grained particles deposition in the flow part of separator unit). Visnyk NUK — NUS Journal. Electronic editional, Mykolaiv, 2010. Available at: http://ev.nuos.edu.ua.

Filtration + Separation, Elsevier Science UK, 2002, vol. 39, no. 10. 48 p.

Filtration + Separation, Word Buyers’ Guide and Directery, Elsevier Science UK, 2003. 200 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150215

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.