DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150309

Метод оцінки теплової ефективності термотрансформатоів комбінованого типу для охолодження повітря на вході регенеративних газотурбінних установок

Andrii M. Radchenko, Serhii A. Kantor

Анотація


Запропоновано метод оцінки ефективності трансформації теплоти відпрацьованих газів регенеративних газотурбінних установок у холод з охолодженням повітря на вході. Розглянуто термотрансформатор комбінованого типу з тепловикористовуючими абсорбційною бромистолітієвою холодильною машиною як високотемпературним ступенем охолодження й ежекторною холодильною машиною як низькотемпературним ступенем.


Ключові слова


трансформація теплоти; тепловикористовуюча холодильна машина комбінованого типу; газотурбінна установка.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Nikolaevskie gazovye turbiny promyshlennogo primeneniya [Mykolaiv gas turbines of industrial use]. Nikolaev, GP NPKGT «Zorya» – «Mashproekt» Publ., 2004. 20 p.

Radchenko A. N., Kantor S. A. Effektivnost sposobov okhlazhdeniya vozdukha na vkhode GTU kompressornykh stantsiy v zavisimosti ot klimaticheskikh usloviy [Efficiency of the methods of air cooling at the inlet of the GTU compressor stations depending on climatic conditions]. Aviatsionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya — Aerospace engineering and technology, 2015, no. 1, issue 118, pp. 95 – 98.

Radchenko A. N., Kantor S. A. Otsenka potentsiala okhlazhdeniya vozdukha na vkhode gazoturbinnykh ustanovok transformatsiey teploty otrabotannykh gazov v teploispolzuyushchikh kholodilnykh mashinakh [Assessment of the potential of the air cooling at the inlet of gas turbine units by transforming the exhaust gases heat in the heat-recovery cooling machines]. Aviatsionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya — Aerospace engineering and technology, 2014, no. 4, issue 111, pp. 56 – 59.

Bhargava R., Meher-Homji C. B. Parametric analysis of existing gas turbines with inlet evaporative and overspray fogging. Proceedings of ASME TURBO EXPO 2002, paper GT-2002-30560, 15 p.

Bortmany J. N. Assesstment of aqua-ammonia refrigeration for pre-cooling gas turbine inlet air. Proceedings of ASME TURBO EXPO 2002, paper GT-2002-30657, 12 p.