Перспективні матеріали, способи і технології зварювання полегшених сталевих балонів для CNG-газовозів

Volodymyr V. Zaytsev, M. M. Savitsky, A. M. Savitsky, Valeriy V. Zaytsev, Dmytro V. Zaytsev

Анотація


Розглянуто перспективні матеріали, способи та технології зварювання полегшених сталевих балонів, які можуть бути застосовані у вантажний системі CNG-газовозів. Розглянуті питання технології виготовлення цих балонів. Описано створене авторами обладнання для зварювання полегшених сталевих CNG-балонів.


Ключові слова


CNG-газовоз; полегшений сталевий балон; зварне з'єднання; засоби зварювання; технології зварювання; матеріали; орбітальне намотування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kryzhanivskyi Ye. I., Zaitsev Val. V. Kontseptsiia alternatyvnoho postachannia pryrodnoho hazu do Ukrainy [Concept of alternative natural gas supply to Ukraine]. Vseukrainskyi shchokvartalnyi naukovo tekhnichnyi zhurnal «Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch» — All-Ukrainian quarterly scientific and technical journal “Prospecting and Development of oil and gas fields". Ivano-Frankivsk, IFNTUNH Publ., 2010, no. 4 (37), pp. 5–13.

Zaytsev Val. V., Zaytsev V. V., Kotova Ye. V., Skripnichenko K. S. Analiz osobennostey trebovaniy klassifikatsionnykh obshchestv k sudam, perevozyashchim szhatyy prirodnyy gaz [Analysis of the specific features of the classification societies requirements for CNG carriers]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUS. 2010, no. 5 (434), pp. 11–18.

Vagner F. A. Termotsiklirovanie pri svarke volframovym elektrodom [Temperature cycling at welding with a tungsten electrode]. Svarochnoe proizvodstvo — Welding production. 1980, no. 2, pp. 4–6.

Dudko D. A., Savitskiy A. M., Savitskiy M. M., Oleynik Ye. M. Osobennosti teplovykh protsessov pri svarke s termotsiklirovaniem [Specifics of thermal processes at welding with thermal cycling]. Avtomaticheskaya svarka — Automatic Welding. 1998, no. 4, pp. 8–12.

Savitskiy A. M., Vasilev V. G., Savitskiy M. M., Vashchenko V. N. Vliyanie stadii nagreva na formirovanie struktury svarnykh soedineniy zakalivayushchikhsya staley [Influence of the heating phase on the formation of the structure of welded joints of hardenable steels]. Avtomaticheskaya svarka — Automatic Welding. 2005, no. 1, pp. 19 - 21.

Savytskyi O. M. Vplyv shvydkisnykh nahriviv na strukturu vuhletsevykh stalei pry lokalnii termichnii dii [Influence of speed heatings on the structure of carbon steels at local thermal action]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv — Metal Science & Treatment of Metals. 2005, no. 4, pp. 33–35.

Savytskyi O. M. Keruvannia strukturoutvorenniam u vuhletsevykh staliakh pry lokalnomu termichnomu vplyvovi [Control of the structure formation in carbon steels at local thermal action]. Metaloznavstvo ta obrobka materialiv — Metal Science & Treatment of Metals. 2006, no. 4, pp. 33–35.

Savitskiy M. M., Savitskiy A. M., Suprunenko V. A, Zaytsev Val. V., Zaytsev V. V. Opredelenie parametrov oblegchennykh stalnykh ballonov dlya gruzovoy sistemy CNG-gazovozov [Determination of the parameters of lightweight steel cylinders for CNG carriers cargo system]. Elektronne vydannia «Visnyk NUK» — Electronic edition “Bulletin of NUS”. 2013, no. 1, pp. 4–14.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150411

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.