Оцінка техногенного ризику обладнання небезпечних виробництв системним багаторівневим аналізом

Oleksandr V. Radionov

Анотація


Проведено аналіз великих аварій останнього десятиліття в електроенергетиці й вугільній промисловості. Показано, що для багатьох видів технологічного обладнання причиною відмови була незадовільна робота ущільнень. Вирішення цієї проблеми можливе застосуванням магніторідинних герметизуючих комплексів. Для порівняння рівня техногенної безпеки при застосуванні магніторідинних герметизуючих комплексів і традиційних ущільнювальних систем пропонується вдосконалений метод оцінки ризику, розвинутий за рахунок системного аналізу герметизуючих комплексів обладнання небезпечних виробництв для синхронних електродвигунів типу СДН при різних режимах експлуатації, потужності і оборотах обертового вала. Оцінка техногенного ризику показує, що рівень техногенної небезпеки за умови впровадження герметизаторів знижується в 1,5...4 рази.


Ключові слова


техногенний ризик; магніторідинний герметизуючий комплекс; безпека

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Belov P. G. Upravlenie riskami, sistemnyi analiz i modelirovanie [Risk management, system analysis and modeling]. Moscow, Yurayt Publ., 2014. 728 p.

Belov S. A., Litvak V. V., Solod S. S. Nadezhnost teploenergeticheskogo oborudovaniya TES [Reliability of TPP thermal power equipment]. Tomsk, NTL Publ., 2008. 218 p.

Vambol S. A., Metelev A. V. Sistema ekologicheskoy bezopasnosti s mnogofaznymi dispersnymi strukturami [Environmental safety system with multiphase dispersion structures]. Tekhnologii tekhnosfernoy bezopasnosti — Technosphere safety technology, 2013, no. 5, issue 49, pp. 1–7. Available at: http://ipb.mos.ru/ttb.

Kalkis V., Kristinsh I., Roy Zh. Osnovnye napravleniya otsenki riskov rabochey sredy [Main approaches of work environment risk assessment]. Riga, SIA «Jelgavas tipografija» Publ., 2005. 74 p.

Koval A. N., Melkovskiy V. I., Chekhlatyy N. A. Osnovnye napravleniya povysheniya tehnogennoy bezopasnosti i energeticheskoy effektivnosti statsionarnykh ustanovok na predpriyatiyakh ugolnoy otrasli [Main directions of the improvement of technological safety and energetic efficiency of the fixed installations at coal industry facilities]. Vestnik MANEB — Bulletin MANEB. 2013, no. 2, pp. 23–28.

Likholetov V. V. Sistemnyy analiz i proektirovanie sistem upravleniya [System analysis and design of control systems]. Chelyabinsk, YuUrGU Publ., 2004. 160 p.

Khabaznya A. S., Radionov A. V., Vinogradov A. N., Kazakutsa A. V. sobennosti proektirovaniya magnitozhidkostnykh germetizatorov shahtnogo oborudovaniya [Specific features of magnetic fluid seals of mining equipment]. Ugol Ukrainy — Coal of Ukraine. 2010, no. 2, issue 648, pp. 29 – 33.

Pavlishchev V. T. Pidshypnyky kochennia: osnovni parametry, konstruktsii opor, zmashchuvannia, ushchilnennia ta rozrakhunky resursu [Rolling bearings: basic parameters, supports constructions, lubrication, sealing and resource calculations]. Lviv, Lvivska politekhnika Publ., 2001. 136 p.

Radionov A. V., Uvarov N. V. Analiz opyta raboty magnitozhidkostnykh germetizatorov na SGPP «Obedinenie «Azot» [Analysis of the experience in the magnetic fluid seals use at private agricultural company “Azot” association”]. Khimicheskaya tekhnika — Chemical Engineering. 2003, no. 9, pp. 26 – 28.

Radionov A. V., Ryzhkov S. S. Magnitozhidkostnye germetiziruyushchie kompleksy [Magnetic fluid sealing complexes]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUS. 2013, no. 4, pp. 44 – 50.

Radionov A. V. Opyt ekspluatatsii magnitozhidkostnykh germetizatorov v promyshlennoy energetike [Experience in the use of magnetic fluid seals in industrial power industry]. Hirnycha elektromekhanika ta avtomatyka — Mining Electromechanics and Automatics. 2011, issue 87, pp. 134 – 138.

Radionov A. V., Vinogradov A. N. Kombinirovannye magnitozhidkostnye germetizatory — effektivnaya alternativa beskontaktnym uplotneniyam podshipnikovykh uzlov s zhidkoy smazkoy [Combined magnetic fluid seals as an effective alternative to non-contact bearing assemblies seals with liquid lubrication]. Zbahachennia korysnykh kopalyn — Mineral processing. 2009, no. 35, issue 76, pp. 148 – 155.

Manets I. H., Hriadushchyi B. A., Levit V. V. et al. Tekhnichne obsluhovuvannia ta remont shakhtnykh stovburiv [Maintenance of mine shafts]. Donetsk, Yugo-Vostok Publ., 2010, vol. 1. 409 p.

Tolmachev V. V., Fedorova I. N. Model dlya opredeleniya znachimosti riska ekspluatatsii bezshovnykh ballonov [Model for the determination of the significance of the risk of seamless cylinders operation]. Available at: http://asms.ru/kompet/2012/novbec/tolmachev42.pdf.

Toporov A. A. Novyy podkhod k analizu tekhnogenno opasnykh situatsiy na tekhnologicheskikh proizvodstvakh [New approach to the analysis of technogenic hazardous situations at technological manufactures]. Naukovi pratsi DonNTU. Seria: Khimiia i khimichna tekhnolohiia [Scientific Publications of Donetsk National Technical Universitty. Series: Chemistry and Chemical Engineering]. 2005, issue 95, pp. 126 – 130.

Chermenskiy O. N., Fedotov N. N. Podshipniki kacheniya [Rolling bearings]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2003. 576 p.

Shmandiy V. M., Starovoyda A. L. Otsenka tekhnogennoy opasnosti, formiruemoy promyshlennymi predpriyatiyami [Assessment of technogenic hazard formed by industrial enterprises]. Visnyk KDPU — Bulletin KSPU. 2002, no. 2, issue 13, section 2, pp. 77 – 80.

Marhavilas P. K., Koulouriotis D., Gemeni V. Risk analysis and assessment methodologies in the work sites: On a review, classification and comparative study of the scientific literature of the period 2000 – 2009. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2011, no. 24, pp. 477 – 523.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150412

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.