DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150508

Математичне моделювання нагріву діелектричного матеріалу в мікрохвильовому електромагнітному полі

Natalya V. Volgusheva

Анотація


Аналізується можливість застосування існуючих аналітичних моделей теплопровідності в тілі при дії внутрішніх джерел теплоти до рішення завдань нагрівання в мікрохвильовому полі. Досліджено математичну модель, що описує температурне поле напівобмеженого масиву в умовах мікрохвильового нагрівання.


Ключові слова


внутрішні джерела теплоти; математична модель; сушіння; температурне поле

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arkhangelskiy, Yu. S. SVCH elektrotermiya [Microwave electrothermics]. Saratov, SGTU, 1998, 408 p.

Boshkova I. L., Dementevа T. Yu. Analiticheskoe issledovanie temperaturnogo polya v tele s nepreryvno deystvuyushchimi

istochnikami teploty [Analytical study of temperature field in a body with continuously operating heat sources]. Sovremennye problemy kholodilnoy tekhniki i tekhnologii — Modern problems refrigeration and

technology, 2012, pp. 42 – 45.

Volgusheva N. V. Kinetika sushki plotnogo sloya dispersnogo materiala (na primere grechikhi) pri razlichnykh sposobakh podvoda teploty. Diss. of cand. of techn. sc. [Kinetics of drying of a dense layer of particulate material (for example buckwheat) with various methods of heat supply]. Odessa, 2005, 225 p.

Dementeva T. Yu. Analiticheskoe predstavlenie protsessa mikrovolnovoy sushki zerna [Analytical representation of the process of microwave drying of grain]. Zbirnyk naukovykh prats CHDUCHT — Collection of Scientific Publications of CHGUFT, 2011, pp. 17 – 18.

Kharrison Yang, Dzhaming Tan. Advances in Agricultural Science and Technology. Vol. 1. Advances in Bioprocessing Engineering. London, World Scientific Publ., 2002, 172 p.

Kalenderyan V. A., Boshkova I. L., Volgusheva N. V. Matematicheskie modeli teploperenosa v protsesse sushki dispersnykh materialov v plotnom dvizhushchemsya sloe pri razlichnykh sposobakh podvoda teploty [Mathematical model of heat transfer in the drying process of dispersed materials in a dense moving layer in various ways heat supply] Kholodilna tekhnіka і tekhnologіya — Refrigeration technics and technology. 2008, no. 11, pp. 65 – 68.

Kolomeytsev V. A., Komarov V. V. Mikrovolnovye sistemy s ravnomernym obemnym nagrevom [Microwave system with uniform volumetric heating]. Saratov, SGTU, 1997, 160 p.

Lykov A. V. Teoriya teploprovodnosti [Theory of heat conduction]. Moscow, 1967, 559 p.

Peyshi S., David S. Matematicheskaya model protsessov sushki [Mathimatical model of drying processes]. Mezhd. zhurnal Teplo-Massoobmena — Internation Journal Heat Mass Transfer, 1989, vol. 32, pp. 297 – 310.

Radzhagopal K. R., Tao L. Modelirovanie protsessa SVCh sushki vodnykh dielektrikov [Modeling of the microwave drying process of aqueous dielectrics]. Matematika. Fizika — Mathematics. Physics, 2002, no. 53, pp. 923 – 948.

Rogov I. A., Nekrutman S. V. Sverkhvysokochastotnyy nagrev pishchevykh produktov [Microwave heating of food products]. Moscow, Agropromizdat, 1986. 351 p.

Chen P., Pey D. S. T. Matematicheskaya model protsessov sushki [A mathematical model of drying processes]. Mezhd. zhurnal Teplo-Massoobmena — Internation Journal Heat Mass Transfer, 1989, vol. 32, pp. 297 – 310.

Chen P., Shmidt P. S. Integralnaya model sushki gigroskopicheskikh i negigroskopicheskikh materialov posredstvom dielektricheskogo nagreva [An integral model for drying of hygroscopic and nonhygroscopic materials with dielectric heating]. Tekhnologii sushki — Drying Technology, 1990, no. 8(5), pp. 907 – 930.

Yavchunovskiy V. V. Issledovanie effektivnosti vzaimodeystviya mikrovolnovogo izlucheniya s granulirovannoy dielektricheskoy sredoy. Diss. of cand. of phys.-mat. sc. [Study of the efficiency of interaction of microwave radiation with a granular dielectric environment]. Saratov, 2006, 189 p.