DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160201

Оптимальні головні елементи суден-газовозів LNG для різних маршрутів

Dong Xinshuo

Анотація


У статті удосконалено процес проектування суден-газовозів LNG на основі створення сучасного методу визначення на початкових стадіях проектування головних елементів цих суден, оптимальных за техніко-економічними показниками. У роботі з використанням методу імітаційного моделювання розглянуто основні завдання функціонування суден-газовозів LNG, можливі аварійні ситуації і вплив випадкових факторів на показники економічної ефективності судів. В якості прикладу визначено оптимальні головні елементи суден-газовозів LNG ходять за маршрутами: Дампір (Австралія) — Дапэн (Китай) і Тангу (Індонезія) —Путянь (Китай).


Ключові слова


судна-газовози LNG; головні елементи суден; оптимальне проектування; метод імітаційного моделювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ashik V. V. Proektirovanie sudov [Ship design]. Leningrad, Shipbuilding Publ., 1990. 320 p.

Barabanova M. N., Kosheleva I. V. Model vybora osnovnykh elementov gazovozov [Model for selecting the main parts of gas carriers]. Trudy TsNIIMF, issue 222, 1977, pp. 47–55.

Vashedchenko А. N. Avtomatizirovannoe proektirovanie sudov [Automated ship design]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1985. 164 p.

Venttsel E. S. Teoriya veroyatnostey [Probability theory]. Moscow, Science Publ., 1969. 576 p.

Gaykovich А. I. Primenenie sovremennykh matematicheskikh metodov v proektirovanii sudov [Use of modern mathematical methods in ship design]. Leningrad, LSI Publ., 1982. 89 p.

Davidan I. N., Lopatukhin L. I., Rozhkov V. A. Registr SSSR. Veter i volny v okeanakh i moryakh. Spravochnye dannye [Register of the USSR. Wind and waves in oceans and seas. Reference data]. Leningrad, Transport Publ., 1974. 360 p.

Dong Xinshuo. Analiz sovremennogo sostoyaniya i puti sovershenstvovaniya metoda opredeleniya kharakteristik sudov-gazovozov LNG [Analysis of the current state and ways of improvement of the method for determining the characteristics of LNG carriers]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2014, no. 5, pp. 12–16.

Dong Xinshuo. Zavisimosti dlya opredeleniya gruzovmestimosti gazovozov LNG so sfericheskimi vkladnymi i membrannymi tankami na nachalnykh stadiyakh proektirovaniya [Dependencies for determining the cargo capacity of LNG carriers with spherical independent and membrane tanks at the initial stages of design]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2016, no. 1, pp. 18–20.

Dong Xinshuo. Model funktsionirovaniya sudna-gazovoza LNG [Model of LNG carrier operation]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2015, no. 1, pp. 18–20.

Dong Xinshuo. Opredelenie nagruzki mass sudov-gazovozov LNG na nachalnykh stadiyakh proektirovanii [Determination of mass load of LNG carriers at the initial stages of design]. Astrakhan, Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Morskaya tekhnika i tekhnologiya [Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Marine engineering and technologies], 2015, no. 4, pp. 16–22.

Dong Xinshuo. Opredelenie ploshchadi i plecha parusnosti sudna-gazovoza LNG [Determination of the wind area and lever arm of LNG carriers]. Nizhny Novgorod, Trudy Nizhegorodskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. R.E. Alekseeva [Transactions of Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R. E. Alekseev], 2015, no. 4, pp. 218–221.

Ershov A. D., Kuzmenko A. V. Prakticheskie voprosy normirovaniya proektno-konstruktorskikh rabot [Practical issues of design work standardization]. Sudostroenie − Shipbuilding, 1978, no. 6, pp. 37–39.

Zaytsev V. V., Korobanov Yu. N. Suda-gazovozy [Gas carriers]. Leningrad, Shipbuilding Publ., 1990. 304 p.

Zaytsev V. V., Eganov A. E., Tolyshev E. V. Tekhniko-ekonomicheskie voprosy proektirovaniya i stroitelstva sistem morskoy transportirovki gazov [Techno-economic issues of design and construction of marine gas transportation system]. Mykolaiv, USMTU Publ., 2002. 150 p.

Zaytsev V. V. Teoreticheskie osnovy proektirovaniya sistemy morskoy transportirovki gazov Dokt, Diss. [Theoretical basis of marine gas transportation system design. Doct. Diss.]. Mykolaiv, 2001.

Kamenetskiy Yu. T., Shostak V. P., Tantsyura A. G. K voprosu o vybore arkhitekturno-konstruktivnogo tipa i glavnykh razmereniy sudna-gazovoza [On the issue of selecting the architectural type and main dimensions of gas carrier] Mykolaiv, Sbornik nauchnykh trudov NKI [Collection of Scientific Publications of NSI], 1974, no. 85, pp. 114–122.

Mikhailov B. N. Analiz osnovnykh parametrov i razrabotka matematicheskoy modeli morskikh metanovozov so sfericheskimi gruzovymi tsisternami Kand. Diss. [Analysis of the main parameters and development of the mathematical model of marine methane carriers with spherical tanks. Cand. Diss.]. Mykolaiv, 1982.

Moreinis F. A., Barabanova M. N., Nakhimovskii M. A., Naumova I. A. Issledovanie osnovnykh kharakteristik sudov dlia perevozki szhizhennykh prirodnykh gazov [Study of the main characteristics of LNG carriers]. Trudy TsNIIMF, issue 209, 1976, pp. 44–57.

Pashin V. M. Optimizatsiya sudov [Ship Optimization]. Leningrad, Shipbuilding Publ., 1983. 296 p.

Ship theory handbook. Ed. by Voytkunskiy Y. I. In 3 Volumes. Vol. 1. Spravochnik po teorii korablya. Gidromekhanika. Soprotivlenie dvizheniyu sudov. Sudovye dvizhiteli. [Guide on ship theory. Hydromechanics. Resistance at sea. Ship propulsion devices]. Leningrad, Shipbuilding Publ., 1985. 768 p.

Fiakko А., Mak-Kormik G. Nelineynoe programmirovanie. Metody posledovatelnoy bezuslovnoy minimizatsii [Nonlinear programming. Sequential unconstrained minimization techniques]. Moscow, Mir Publ., 1971. 240 p.

Duan Yulong. Hu Yihuai. Analysis of LNG tanker accidents and the risk control. Ship & Ocean Engineering, China, 2013, no. 6.

Schneekluth H., Bertram V. Ship Design for Efficiency and Economy. Butterworth — Heinemann, 1998. 224 p.