DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160205

Розрахунок гідродинамічних характеристик гребного гвинта при роботі у вільній воді в CFD-пакеті Flow Vision

Olha M. Korneliuk

Анотація


Описано способи постановки проекту моделювання роботи гребного гвинта у вільній воді у CFD-пакеті Flow Vision. Виконано оцінку ефективності способів постановки проекту моделювання роботи гребного гвинта у вільній воді в CFD-пакеті Flow Vision. Виконано порівняння результатів розрахунку гідродинамічних характеристик гребних гвинтів, отриманих під час проведення чисельних і модельних експериментів при різних способах постановки проекту.

Ключові слова


CFD-пакет; чисельний експеримент; 3D-модель гребного гвинта; модельний експеримент; ефективність гребного гвинта

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Alyamovskiy A. A. Solid Works: kompyuternoe modelirovanie v inzhenernoy praktike [Solid Works: computer modeling in engineering practice]. Sankt-Peterburg, BKhV-Peterburg Publ., 2005. 795 p.

Aksenov A. A., Shmelev V. V., Pechenyuk A. V., Stankov B. N., Pasechnik V. G. Gidrodinamicheskiy analiz sudna v programmnom komplekse Flow Vision [The ship hydrodynamic analysis in the program Flow Vision]. Avtomatizatsiya proektirovaniya — Automation of design, 2007, issue 3, p. 64. Available at: http://www.remmag.ru/admin/upload_data/remmag/07-3/Tesis.pdf.

Bavin V. F., Zavadovskiy N. Yu., Lemkovskiy Yu. L., Mitskevich V. G. Grebnye vinty. Sovremennye metody rascheta [Screw Propellers. Modern methods of calculation]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1983. 296 p.

Kornelyuk O. N. Osobennosti modelirovaniya raboty grebnogo vinta v srede Flow Vision [Specific features of the simulation of propeller operation in free water in the Flow Vision environment]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of scientific papers of NUS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2015, issue 1, pp. 21–26.

Kornelyuk O. N. Vybor optimalnykh raschetnykh parametrov pri modelirovanii raboty grebnogo vinta v svobodnoy vode v srede Flow Vision [Development of the methodology of the choice of optimum parameters of calculation for modelling of the screw propeller operation in free water in program Flow Vision]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of scientific papers of NUS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2014, issue 5, pp. 17–21.

Korol Yu. M., Rudko O. N. Issledovanie zadachi obtekaniya ploskikh konturov s nefiksirovannymi tochkami otryva pogranichnogo sloya v srede Flow Vision [Research of a problem of a flow of flat contours with unstable points of a separation of an interface in Flow Vision]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of scientific papers of NUS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2008, issue 4, pp. 30–35.

Korol Yu. M., Rudko O. N. Tekhnologiya modelirovaniya raboty sudovykh vinto–rulevykh kompleksov v srede Flow Vision [Technology of modeling of ship screw-rudder complexes work]. Trudy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Inzhenernye sistemy — 2010» [Proc. of the all-russian scientific-practical conference «Engineering Systems — 2010»]. Moscow, 2010, pp. 137–141.

Korol Yu. M., Rudko O. N. Avtomatizirovannaya generatsiya dannykh dlya postroeniya tverdotelnykh modeley grebnykh vintov [Automated generation of data to build solid models of propellers]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of scientific papers of NUS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2008, issue 1, pp. 56–61.

Voytkunskiy Ya. I., Pershi R. Ya., Titov I. A. Spravochnik po teorii korablya [Reference book on the ship theory]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1973. 511 p.