Глибока утилізація теплоти відхідних газів і стисненого повітря сучасного малообертового двигуна

Volodymyr P. Shostak, Anton Yu. Manziuk

Анотація


Розглянуті потоки енергії в пропульсивній установці з сучасним потужним малообертовим двигуном S90ME, наведена і проаналізована схема глибокої утилізації теплоти відхідних газів і наддувного повітря, показані в тепловій діаграмі процеси розширення пари в турбіні з двома проміжними підводами перегрітої пари.

Ключові слова


утилізація теплоти; пропульсивна установка; малообертовий двигун; відхідні гази; наддувне повітря; утилізаційний котел; охолоджувач стисненого повітря; парова турбіна

Повний текст:

PDF

Посилання


Samokhvalov V. S., Konovalov D. V., Bahnenko M. Yu. Vtorynni enerhoresursy ta enerhozberezhennia na sudnakh : navchalnyi posibnyk [Secondary energy and energy efficiency in ships: tutorial]. Mykolaiv, Ilion Publ., 2016. 430 p.

Zakharov Yu.V., Shostak V.P. Analiz ekonomicheskoy effektivnosti sposobov utilizatsii tepla otkhodyashchikh gazov sudovykh dizeley [The economic efficiency analysis of methods of marine diesel engines exhaust gases heat recovery]. Sudostroenie — Shipbuilding, 1972, no. 8, pp. 31 – 35.

Korobkov Yu. P. Razvitie proizvodstva malooborotnykh dizeley [The development of low-speed diesel engines production]. Tyazheloe mashinostroenie — Heavy Engineering, 1998, no. 7, pp 10 – 18.

Nalyvaiko V. S., Tymoshevskyi B. H., Tkachenko S. H. Sudnovi dvyhuny vnutrishnoho zghoriannia : pidruchnyk [Ship engines of internal combustion: textbook]. Mykolaiv, Torubara V. V. Publ., 2015. 332 p.

Shostak V. P., Hershanik V. I., Kot V. P., Bondarenko M. S. Proektuvannia propulsyvnoi ustanovky suden z priamoiu peredacheiu potuzhnosti na hvynt [Design of a marine propulsive unit with a direct-driven propeller: tutorial ]. Mykolaiv, UDMTU Publ., 2003. 500 p.

Tsiplenkin G. Ye., Deych R. S., Iovlev V. P. Turbokompaundnye sistemy kak sredstvo utilizatsii otkhodyashchego tepla silovykh ustanovok s DVS [Turbocompound systems as a way of waste heat recovery of power plants with internal combustion engines]. Dvigatelestroenie — Engine-building, 2009, no. 1, pp. 28 – 34.

Shostak V. P., Gershanik V. I. Imitatsionnoe modelirovanie sudovykh energeticheskikh ustanovok [Simulation of ship power plants]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1988. 256 p.

Shostak V. P., Manzyuk A. Yu. K voprosu o vrednykh oksidakh v otkhodyashchikh gazakh malooborotnykh dizeley [On the question of harmful oxides in the low-speed diesel engines exhaust gases]. Vіsnyk NUK — Bulletin of NUS, 2013, no 3. Available at: http://evn.nuos.edu.ua/article/download/23375/208539.

Shostak V. P., Redkin V. A. Sebestoimost vyrabotki elektricheskoy i teplovoy energii na morskikh neftenalivnykh i sukhogruznykh sudakh [Production cost of electric and thermal energy on offshore oil and dry cargo vessels]. Sudostroenie — Shipbuilding, 1974, no. 4, pp. 32 –35.

CEAS Engine Calculations. Available at: http://marine.man.eu/two-stroke/ceas.

Schmid H. Less Emissions Through Waste Heat Recovery. Switzerland, Wärtsilä Corporation, 2004. 10 p.

Waste Heat Recovery System (WHRS) for Reduction of Fuel Consumption, Emission and EEDI. Copenhagen, Denmark: MAN Diesel & Turbo, 2012. 30 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160305

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.