Ймовірностна оцінка фракційної ефективності вловлювання аерозолів в прикордонних шарах багатофункціональних поверхонь в енергетичних установках

Sergiy S. Ryzhkov

Анотація


Пропонується ймовірностна оцінка фракційної ефективності вловлювання аерозолів в прикордонних шарах багатофункціональних сітчастих поверхонь.

Ключові слова


аерозоль; сітка; поверхня; градієнт; тиск; температура; концентрація; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ryzhkov S. S. Issledovaniya gazodinamiki i teploperenosa turbulentnykh gazovykh sred s pomoshchyu golograficheskoy interferometrii [Research of gas dynamics and heat transfer of turbulent gas media using holographic interferometry] Elektronnyi vіsnyk NUK — Bulletin of NUS, 2010, no. 4.

Ryzhkov S. S. Problemy intensyfikatsii ochystky v bahatofaznykh dyspersnykh seredovyshchakh enerhetychnykh ustanovok i sposoby yikh vyrishennia (chastyna 1) [Problems of intensification of treatment in multiphase dispersed media power systems and solutions (part 1)] Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS, 2014, no. 5, pp. 51 – 58.

Ryzhkov S. S. Problemy intensyfikatsii ochystky v bahatofaznykh dyspersnykh seredovyshchakh enerhetychnykh ustanovok i sposoby yikh vyrishennia (chastyna 2) [Problems of intensification of treatment in multiphase dispersed media power systems and solutions (part 2)] Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS, 2014, no. 6, pp. 51 – 57.

Ryzhkov S. S. Uzahalnena matematychna model vyznachennia intensyvnosti protsesu ochystky dyspersnykh bahatofaznykh potokivu systemakh enerhetychnykh ustanovok [A generalized mathematical model for determining the intensity of the treatment of disperse multiphase systems potokivu power plants] Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS, 2014, no. 3, pp. 69 – 76.

Shevtsov A. P., Vasilev A. G., Kafka Ye. A. Metodika veroyatnostnoy otsenki effektivnosti voloknistykh filtrov [Methods of probabilistic assessment of the effectiveness of fibrous filters] Teploenergetika i khladotekhnika: Sb.nauchn. tr. [Thermal Engineering and cold technics: Collection of scientific publications].Nikolaev, NKI Publ., 1985, pp. 58 – 63.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160307

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.