Оцінка рівня забруднення поверхневих вод р. Інгулець важкими металами

Ganna G. Trokhymenko, Nina V. Tsyhanyuk

Анотація


Розглянуто проблему накопичення важких металів у поверхневих водах річки Інгулець. Розроблений метод підготовки проб для встановлення концентрації металів на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С - 115М1. Встановлено рівень концентрацій важких металів у воді р. Інгулець.

Ключові слова


важкі метали; водна екосистема; річка Інгулець

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahrii I. D., Bilous A. M., Vylku Yu. G., Gozhyk P. F. Dosvid kompleksnoi otsinky ta kartohrafuvannia faktoriv tekhnohennoho vplyvu na pryrodne seredovyshche mist Kryvoho Rohu ta Dniprodzerzhynska [Experience of comprehensive assessment and mapping factors of anthropogenic impact on the environment of Kryvyi Rig and Dniprodzerzhynsk]. Kyiv, Feniks Publ., 2000. 108 р.

Bahrii I. D., Blinov P. V., Bielokopytova N. A. Heoekolohichni problemy Kryvorizkoho baseinu v umovakh restrukturyzatsii hirnychodobuvnoi haluzi [Krivoy Rig basin geoenvironmental problems in terms of restructuring the mining industry]. Kyiv, Feniks Publ., 2002. 190 p.

Busko Ye. G., Sidorovich Ye. A., Rupasova Zh. A. Tekhnogennoe zagryaznenie lesnykh ekosistem Belarusi [Belarus ekosystem industrial pollution forest]. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1995. 319 p.

Gaydidey S. I. Ekologicheskaya situatsiya v Dnepropetrovskoy oblasti. Problemy i resheniya [The environmental situation in the Dnipropetrovsk region. Problems and solutions]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost [Metallurgical and Mining Industry]. 2000, no. 5. Pp. 105 – 108.

Geologichne seredovyshhe antropogennoyi ekosystemy: sproba ocinky i formuvannya problemy na prykladi Kryvorizhzhya [The geological environment of human ecosystem: an attempt to assess the problems and the formation of the example Kryvorizhzhya]. NAN Ukrayiny, Nacz. Ekocentr Ukrayiny, Kryvorizkyj viddil, Kryvyj Rig, 2001. 96 p.

Shpak M. V. Pryrodno-resursnyi potentsial Dnipropetrovskoi oblasti v umovakh antropohennoho presynhu [Natural resource potential of Dnepropetrovsk region in conditions of anthropogenic pressure] Avtoref. dys. kand. geogr. nauk: 11.00.11 [Extended abstract of candidate’s thesis 11.00.11]. Kharkiv, Khark. nac. un-t im. V. N. Karazina, 2001. 20 p.

Ivanchenko V. V., Zhuravel N. R., Nesterenko T. P. Mineraly zaliza v suchasnomu osadku r. Inhulets [Minerals iron in recent Ingulets river settlement]. Hirnychyi visnyk [Mining Bulletin], 2009, no. 10. 53–57 p.

Mayakov I. D., Gulyak A. I. Geologo-ekologicheskie issledovaniya territorii Krivorozhskogo baseyna masshtaba 1:50000 [Geological and Environmental Studies of Kryvoy Rog basin territory scale 1: 50000] Otchet Krivorozhskoy KGP o rezultatakh rabot, vypolnennykh v 1990–1997 gg. [Krivoy Rog CHP report on the results of work performed in 1990–1997]. Krivoy Rog, Fondy Krivorozhskoj KGP Publ., 1998, 510 p.

Maiakov I. D. Ekolohichna otsinka stanu heolohichnoho seredovyshcha. Netraditsiini ekolohichni problemy Kryvbasu [Environmental assessment of the geological environment. Kryvbas nonconventional environmental problems]. Kryvyi Rih, 2001.60 p.

Tyazhelye metally v donnoy faune okeanov [Heavy metals in benthic fauna of the oceans]. Tezisy XVI Mezhdunarodnoy konferentsii po morskoy geologii «Geologiya morey i okeanov» [Proc. of the XVI International Conference on Marine Geology «Geology of the oceans and seas.»]. Мoscow, 2005, vol. I, pp. 274 – 275.

Gardea-Torresdey J. L., Gardea-Torresdey L., Polette L., Arteaga S., Tiemann K. J., Bibb J., Gonzalez J. H. Determination of the content of hazardous heavy metals on Larreatridentata grown around a contaminated area. Proceedings of the Eleventh Annual EPA Conf. On Hazardous Waste Research , Albuquerque, NM, 1996, 660 p.

Meagher R. B. Phytoremediation of toxic elemental and organic pollutants, C. Op. In Plant Biol., 2000, no. 3., pp. 153 – 162.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160318

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.