Класифікація глибоководних археологічних проектів з використанням засобів морської робототехніки

Anatolii V. Nadtochіi

Анотація


Розроблено класифікацію глибоководних археологічних проектів, які виконуються за допомогою засобів морської робототехніки, а саме телекерованих підводних апаратів. Дана класифікація є основою при архівації глибоководних археологічних проектів та розробці моделей проактивного управління.

Ключові слова


підводна археологія; проект; управління; класифікація; архівація; модель; проактивне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Babkin H. V. Modeli upravlinnia proektamy stvorennia zasobiv morskoi robototekhniky : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: spets. 05.13.22 «Upravlinnia proektamy i prohramamy» [Project management models of creating marine robotics]. Mykolaiv, 2016. 23 p.

Blavatskiy V. D., Koshelenko G. A. Otkrytie zatonuvshego mira [The discovery of a sunken world]. Akademiya nauk SSSR [The USSR Academy of Sciences]. Moscow, AN SSSR Publ., 1963. 108 p.

Blintsov V. S., Voronov S. O., Nadtochii A. V. Aktualni zadachi vdoskonalennia zakonodavchoi ta normatyvnoi bazy yak skladovi proektiv zberezhennia ta muzeiefikatsii pidvodnoi kulturnoi spadshchyny Ukrainy [Current issues of improving the legislative and standard base as components of projects of preserving and museumification of underwater legacy of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications. Mykolaiv, NUK Publ., 2012, no. 2(443), pp. 109 – 114.

Blintsov V. S., Voronov S. O. Bazovi tekhnolohii zastosuvannia pidvodnykh aparativ-robotiv dlia zadach morskoi arkheolohii [Basic application technologies for underwater robots for tasks of maritime archaeology]. Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi : Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Proc. of the International scientific and technical conference «Innovations in Shipbuilding and Ocean Engineering»]. Mykolaiv, NUK Publ., 2010, pp. 389 – 391.

Blintsov V. S. Privyaznye podvodnye sistemy [Tie-submarine system]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1998. 232 p.

Voronov, S. O. Entsyklopediia morskykh katastrof Ukrainy : (zatonuli pamiatky antych., serednovich. i novit. istorii : zalyshky mist i poselen, viisk. korabli, tsyvil. sudna, avia- ta bronetekhnika) [Encyclopedia of maritime disasters of Ukraine: (sunken monuments of antique, medieval and new history: remains of cities and settlements, military and civil ships, aircraft and armored vehicles)]. Kyiv, Bohdana Publ., 2008. 848 p.

Zelenko S. M. Pidvodna arkheolohiia Krymu [Underwater archeology of Crimea]. K, VD «Stylos» Publ., 2008. 272 p.

Blintsov V. S., Iievliev M. M., Nadtochii A. V., Chubenko O. V. Kontseptsiia udoskonalennia upravlinnia proektamy robotyzatsii pidvodnykh arkheolohichnykh doslidzhen [The concept of robotics project management improvement of underwater archaeological research]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system [Development management of complex systems]. Kyiv, KNUBA Publ., 2016, no. 26, pp. 21 – 29.

Nazarov V. V. Gidroarkheologicheskaya karta Chernomorskoy akvatorii Ukrainy (pamyatniki antichnoy i srednevekovoy epokh [Hydroarcheologic map of the Black Sea waters of Ukraine (the monuments of ancient and medieval periods)]. Kyiv, Ctilos Publ., 2003. 160 p.

Natsionalnyy standart Rossiyskoy federatsii. Apparaty neobitaemye podvodnye. Klassifikatsiya. GOST R 56960 [National Standard of the Russian Federation. Vehicles uninhabited underwater. Classification. GOST R 56960]. Moscow, Standartinform Publ., 2016.

Ryzhkov S. S., Blintsov V. S., Yehorov H. V., Zhukov Yu. D., Kvasnytskyi V. F., Koshkin K. V., Krivtsun I. V., Niekrasov V. O., Cevriukov V. V., Solonichenko Yu. V. Stvorennia universalnykh transportnykh suden i zasobiv okeanotekhniky: Monohrafiia [Creating universal transport ships and ocean technology: Monograph]. Mykolaiv, NUK Publ., 2011. 340 p.

Kharitonov Yu. N. Model proaktivnogo upravleniya v proektakh rekonstruktsii munitsipalnykh sistem teplosnabzheniya [The model of proactive management in the projects of reconstruction of municipal heating systems]. Teoretychnyi ta naukovo-praktychnyi zhurnal — Journal of Engineering Academy of Ukraine: Theoretical and scientific journal. Kyiv, 2010, no. 3 – 4, pp. 284 – 287.

Kharitonov Yu. N. Upravlenie proektami rekonstruktsii na osnove artefaktnykh platform [Reconstruction Project Management on base of artifact platforms]. Aviatsionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologii: nauch.-tekhn. zhurnal — Aerospace Equipment and Technologies: scientific and engineering journal. Kharkov, KhAI Publ., 2008, no. 8(55), pp. 189 – 192.

Ballard R. D., Hiebert F. T., Coleman D. F., Ward C., Smith J., Willis K., Foley B., Croff K., Major C., Torre F. Deepwater Archaeology of the Black Sea: The 2000 Season at Sinop, Turkey. American Journal of Archaeology, vol. 105, no. 4 (October 2001), pp. 607 – 623.

Robert D. Christ, Robert L. Wernli Sr. The ROV Manual: A User Guide for Observation Class Remotely Operated Vehicles. Elsevier, 2007. 308 p.

Green J.N. Maritime Archaeology a Technical handbook. Elsevier, London. NAS, 2009, Underwater Archaeology: The NAS Guide to Principles and Practice. Nautical Archaeology Society, Wiley-Blackwell Publishing, London.

Mochlan M. The Role of Micro-ROVs in Maritime Safety and Security. Mochlan Marine Sciences, 2005. 44 p.

Remotely Operated Vehicles of the World. Oilfield Publications Limited, 1996. 273 p.

Robert D. Christ, Steven W. Moore, Harry Bohm, Vickie Jensen. Underwater Robotics: Science, Design & Fabrication. Marine Advanced Technology Education (MATE) Center, 2010. 770 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160314

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.