Порівняльна оцінка котлів-утилізаторів по впливу на ефективність роботи когенераційних газопаротурбінних установок

Yurii A. Dolganov, Oleksandr A. Yepifanov

Анотація


Проведена порівняльна оцінка впливу типу котлів-утилізаторів на електричну, теплову ефективність та масогабаритні показники когенераційних газопаротурбінних установок. Наведені результати розрахунків питомих показників ефективності установки в залежності від обраного типу котла-утилізатора.

Ключові слова


котел-утилізатор; двохфазний термосифон; когенераціна газопаротурбінна установка

Повний текст:

PDF

Посилання


Dolganov Yu. A., Epifanov A. A. Issledovanie vliyaniya temperatury naruzhnogo vozdukha na effektivnost raboty kogeneratsionnykh ustanovok parogazovogo tsikla [The investigation of the outside air temperature influence on the efficiency of the combined cycle cogeneration power plants]. Enyergobezopasnost i enyergosberezhenie [Energy Safety and Energy Economy], 2013, issue 4, pp. 18 – 21.

Dyban Ye. P. Gazoturbinnye i parogazovye ustanovki dlya stantsionnoy i munitsipalnoy elektroenergetiki. Energeticheskie gazoturbinnye ustanovki [Gas turbine and combined-cycle plants for electric and municipal power station. Gas turbines power plants]. Promyshlennaya teplotekhnika [Industrial Heat Engineering], 1994, issue 1, pp. 66 – 93.

Epifanov O. A., Dymo B. V., Dolganov Yu. A. Osoblivostі konstruktsії ta metodiki teplovogo rozrakhunku termosifonnogo sektsіynogo kotla utilіzatora [Development of construction and heat design procedure of thermosyphon sectional waste-heat boiler]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of scientific papers of NUS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2011, issue 2, pp. 97 – 105.

Kuznetsov V. V., Kuznetsova S. A., Movchan S. M., Solomoniuk D. M. Utylizatsiini kotly hazoturbinnykh ustanovok [Heat recovery boilers of gas turbine power plants]. Mykolaiv, NUOS Publ., 2011. 310 p.

Manushin E. A. Kombinirovannye energeticheskie ustanovki s parovymi i gazovymi turbinami [Combined power plants with steam and gas turbines]. Itogi nauki i tekhniki VINITI. Ser. Turbostroenie [The results of science and technology. Turbine construction]. Moscow, 1990, issue 4, pp. 186 – 189.

Olkhovskiy G. G. Gazovye turbiny i parogazovye ustanovki za rubezhom [Gas turbines and combined-cycle plants abroad]. Teploenergetika [Power Engineering]. Moscow, 1999, issue 1, pp. 71 – 81.

Pioro I. L. Effektivnye teploobmenniki s dvukhfaznymi termosifonami [Efficient heat exchangers with two-phase thermosyphons]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1991.

Stepanov I. R. Parogazovye ustanovki. Osnovy teorii, primenenie i perspektivy [Combined-cycle power plant. Fundamentals of the theory, application and prospects]. Apatity, Kolski Science Centre Publ., 2000. 196 p.

Tsanev S. V., Burov V. D., Remezov A. N. Gazoturbinnye i parogazovye ustanovki teplovykh elektrostantsiy [Gas turbine combined cycle plants of electric power plants]. Moscow, MPEI Publ., 2002. 584 p.

Dolganov Yu. A., Epifanov A. A. The experimental investigation of internal thermal resistance in two-phase gravity thermosyphons. European Researcher, 2013, vol. 43 (3-1), p. 539 – 542.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160407

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.