Розподіл напруженості електричного поля в діелектричних системах секцій високовольтних імпульсних конденсаторів при перехідному процесі

Oleksii Ya. Dmytrishyn

Анотація


Виконано аналіз і розрахунок розподілу напруженості електричного поля в компонентах діелектричної системи секцій високовольтних імпульсних конденсаторів при перехідному процесі. Встановлено перевагу плівкових діелектричних систем над комбінованими паперово-плівковими системами, які використовувалися раніше.

Ключові слова


діелектрична система; перехідний процес; секція конденсатора

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Grebennikov I. Yu, Gunko V. I., Dmitrishin A. Ya, Onischenko L. I., Shvets I. S. O povyshenii udelnykh energeticheskikh kharakteristik i resursa vysokovoltnykh impulsnykh kondensatorov [About increase specific energy characteristics and a resource of high-voltage pulse capacitors]. Elektronnaya obrabotka materialov [Surface Engineering and Applied Electrochemistry]. 2004, issue 5, pp. 70 – 73.

Dmitrishin A. Ya., Shcherba A. A. Prognozirovanie nadezhnosti sektsii vysokovoltnogo impulsnogo kondensatora s neodnorodnym plenochnym dielektrikom s pomoshchyu metoda resheniya uravneniya Laplasa [Reliability analysis section of the high-voltage pulse capacitor with non-uniform film dielectric by the method of solving the Laplace equation]. Tekhnichna Elektrodinamika. Tematichniy vypusk «Sylova elektronika ta energoefektivnist» [Technical Electrodynamics. Special issue «Power Electronics and Energy Efficiency»]. Vol.4, 2009, pp. 68 – 71.

Konotop V. V. Osnovy proektirovaniya vysokovoltnyikh impulsnykh ustroystv [Bases of high-voltage pulse devises design]. Kharkov, KhPI Publ., 1973. 144 p.

Kuchinskiy G. S., Nazarov N. I. Silovye elektricheskie kondensatory [Electric Power capacitors]. Moskow, Energoatomizdat Pupl., 1992. 320 p.

Titov M. N. Vliyanie neodnorodnostey struktury dielektrika na lokalnye napryazhennosti elektricheskogo polya kondensatora [Influence of inhomogeneities of the dielectric structure on the local electric field intensity of the capacitor]. I Vsesoyuz. konf. po elektricheskomu razryadu v zhidkosti (Nikolaev, 1976) tez. dokl. [Proc. of the 1st All-Union conference about electrical discharge in fluids (was held in Mykolaiv, 1976)]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 1976, vol. 1, pp. 89 – 90.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160411

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.