Аналіз і розвиток поняття «цінність» у контексті управління проектами

Tigran G. Grigorian, Oksana Yu. Savina, Iryna R. Savych

Анотація


Виконано аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних учених і дослідників у галузі управління проектами. Показані різні тлумачення терміну «цінність» і ключові етапи становлення в його сучасному вигляді, близькому до науки про управління проектами. Сформульовано більш точне визначення цінності, яке планується використовувати для подальших досліджень.

Ключові слова


цінність; очікувана цінність; сприйнята цінність; стейкхолдери

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Grigoryan T. G. Upravlenie tsennostyu v IT-proektakh. Ponyatiya i kontseptsii [Value management in IT-projects. Notions and concepts]. Zbіrnyk naukovkh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS, 2015, no. 3, pp. 113 – 119.

Ivin A. A. Po zakonam logiki [According to the laws of logic]. Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 1983. 208 p.

Grigoryan T. G. Razvitie ponyatiynogo apparata tsennostno-orientirovannogo upravleniya konfiguratsiey produktov proektov [The development of conceptual apparatus for value-driven management of project output configuration]. Zbіrnyk naukovkh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS. Mykolaiv, NUK Publ., 2014, no. 6, pp. 48 – 53.

Bushuev S. D., Bushueva N. S., Yaroshenko R. F. Model garmonizatsii tsennostey programm razvitiya organizatsiy v usloviyakh turbulentnosti okruzheniya [Model harmonizing development programs in the organization’s values in a turbulent environment] Upravlіnnya rozvitkom skladnikh system [Management of development of complex systems], 2012, no. 10, pp. 9 – 13.

Anshin V. M. Issledovanie metodologii i faktorov tsennostno-orientirovannogo upravleniya proektami v rossiyskikh kompaniyakh (chast 1) [Research methodologies and factors of value-based project management in Russian companies (Part 1)] Upravlenie proektami i programmami [Project and program management], 2014, no. 2, pp. 104 – 110.

Rukovodstvo po upravleniyu innovatsionnymi proektami i programmami. R2M. Tom 1, Versiya 1.2 [Management of innovative projects and programs. R2M. Volume 1, Version 1.2]. Kyiv, Nauk. svіt Publ., 2009. 173 p.

Kerzner H., Saladis F. Value-driven Project Management. Wiley&Sons, 2009.

Bushuev S. D., Bushueva N. S. Mekhanizmy formirovaniya tsennosti v deyatelnosti proektno-upravlyaemykh organizatsiy [Mechanisms of formation of values in the activities of design and managed entities] Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy [Eastern European advanced technology magazine]. Kharkov, 2010, vol. 1/2 (43), pp. 4 – 9.

Molokanova V. M. Metod formirovaniya portfelya proektov na osnove dominiruyushchikh tsennostey organizatsii [The method of formation of a portfolio of projects on the basis of the organization of the dominant values] Universum: Tekhnicheskie nauki : elektron. nauchn. zhurn. [The Universum: Engineering science], 2014, no. 2 (3).

Cockburn A. Agile software development. Boston, Addison-Wesley Publ., 2006. 278 p.

Sliger M. A Project Manager’s Survival Guide to Going Agile. Mode of access: http://www.rallydev.com/documents/rally_survival_guide_0307.pdf.

Rach V. A., Rossoshanska O. V., Medvedieva O. M. Upravlinnia proektamy: praktychni aspekty realizatsii stratehii rehionalnoho rozvytku [Project Management: Practical aspects of the implementation of regional development strategies]. Kyiv, K.I.S. Publ., 2010. 276 p.

Fedechko A. I. Kontseptualnaya portfelno-orientiroannnya model obrazovatelnogo proekta [Conceptual model portfolio-orientiroannnya-education project]. Upravlіnnya proektami ta rozvitok virobnitstva [Project management and production development], 2013, no. 3(47), pp. 136 – 146.

Chanyshev A. N. Filosofiya Drevnego mira: Ucheb. dlya vuzov [Philosophy of the Ancient World: A Handbook.]. Moscow, Vyssh. shk. Publ., 1999. 703 p.

Osnovy Filosofii Obedineniya. Kontseptsiya Golovnogo Kryla [Fundamentals of Unification. Concept Head Wing] Institut filosofii Obedineniya, 1996 g [Institute of Unification Thought, 1996]. Mode of access: http://www.unification.net/russian/ut/ut_045.html.

Rozental M. M., Yudin P. F. Filosofskiy slovar [Philosofical dictionary]. Moscow, Politecheskaya literature Publ., 1963.

Mikhaylov I. A. Novaya filosofskaya entsiklopediya [New philosophical encyclopedia]. Moscow, Mysl Publ., 2010.

Ilin V. V. Aksiologiya [Axiology]. Moscow, MGU Publ., 2005. 216 p.

Rassel B. Filosofskiy slovar razuma, materii, morali [Philosophical Dictionary of mind, matter, morality]. Kyiv, Port-Royal Pibl., 1996. 368 p.

Ivin A. A. Filosofiya istorii: Uchebnoe posobie [Philosophy of History: A Tutorial]. Moscow, Gardariki Publ., 2000. 528 p.

Istoki neopragmatizma. Filosofiya Dyui [The origins of neo-pragmatism. Dewey’s philosophy]. Mode of access: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3716.

Menger K., Bem-Baverk Ye., Vizer F. Avstriyskaya shkola v politicheskoy ekonomii [The Austrian School of economics]. Moscow, Ekonomika Publ., 1992. 490 p.

Menger K. Izbrannye raboty [Selected works]. Moscow, Izdatelskiy dom «Territoriya budushchego» Publ., 2005, pp. 158 – 496.

Bem-Baverk Ye. Osnovy teorii tsennosti khozyaystvennykh blag [Basic theory of the value of economic goods]. Moscow, 2000. 23 p.

Kubeddu R., Menger K., Mizes L., Khayek F. Politicheskaya filosofiya avstriyskoy shkoly [The political philosophy of the Austrian School]. Moscow, 2008.

Aksiologiya. Noveyshiy filosofskiy slovar [Axiology. Newest Philosophical Dictionary]. Mode of access: http://enc-dic.com/new_philosophy/Aksiologija-50.html.

Tematicheskiy filosofskiy slovar [Topic Philosophical Dictionary]. Mode of access: http://www.studfiles.ru/preview/4554271/page:10/.

Sovremennyy filosofskiy slovar [Modern Philosophical Dictionary]. London, Frankfurt-am-Main, Paris, Luxemburg, Moscow, Minsk, PANPRINT Publ., 1998. 1064 p.

Ilichev M. F., Fedoseev P. N., Kovalev S. M., Panov V. G. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1983. 840 p.

Rayzberg B. A., Lozovskiy L. Sh., Starodubtseva Ye. B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar [Modern Dictionary of Economics]. Moscow, INFRA-M Publ., 2006. 495 p.

Vidyapin V. I., Dobrynin A. I., Zhuravlyov G. P., Tarasevich L. S. Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik [Economic Theory: Textbook]. Moscow, INFRA-M Publ., 2003. 150 p.

Manuilov A. A. Ponyatie tsennosti po ucheniyu ekonomistov klassicheskoy shkoly: Smit, Rikardo i ikh blizhayshie posledovateli [The concept of the value of the teachings of the classical economists: Smith, Ricardo and their immediate followers]. Moscow, Librokom Publ., 2012. 232 p.

Reber A. Oksfordskiy tolkovyy slovar po psikhologii [The Oxford Dictionary of Psychology]. Moscow, Nauka Publ., 2002. 435 p.

Golovin S. Yu. Slovar prakticheskogo psikhologa [Dictionary of Practical Psychology]. Minsk, Kharvest Publ., 2005. 479 p.

Entsiklopediya sotsiologii, 2009 [Sociology encyclopedia]. Mode of access: http://enc-dic.com/enc_sociology/Cehhost-3792.html.

Bolshoy tolkovyy sotsiologicheskiy slovar [Sociological Explanatory Dictionary]. Moscow, AST, Veche Publ., 1999, ch. 2, 528 p.

Lisovskiy V. T. Tugarinovskie chteniya [Tugarinov reading]. Saint Petersburg, Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo Publ., 2000, issue 1, pp. 40 – 44.

Petrunin Yu. Yu., Panov M. I., Logunova L. B. Slovar po obshchestvoznaniyu : uchebnoe posobie dlya abiturientov vuzov [Dictionary of social science: a textbook for university students]. Moscow, KDU Publ., 2006. 512 p.

Kononenko B. I. Bolshoy tolkovyy slovar po kulturologii [Great Dictionary of Cultural Studies]. Moscow, AST : Veche Publ., 2003. 512 p.

Slovar po etike [Dictionary of Ethics]. Moscow, Politizdat Publ., 1981. 450 p.

Gumanitarnaya entsiklopediya [Humanitarian encyclopedia]. Mode of access: http://gtmarket.ru/concepts/6895.

Slovar sinonimov [Dictionary of synonyms]. Mode of access: http://slovarius.com/page/cennosty.php.

Aleksandrova Z. Ye. Slovar sinonimov russkogo yazyka: Prakticheskiy spravochnik [Russian Thesaurus: A Practical Handbook]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 2001. 568 p.

Fasmer M. Etimologicheskiy slovar russkogo yazyka. V 4 t. T. 4 [Etymological dictionary of the Russian language. Chapter 4]. Moscow, Progress Publ., 1987. 298 p.

Value — Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary. Mode of access: http://www.merriam-webster.com/dictionary/value.

Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyy slovar russkogo yazyka [Dictionary of Russian language]. Moscow, 2010.

Entsiklopedicheskiy Slovar F. A. Brokgauza i I. A. Yefrona [Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary]. Saint Petersburg, 1890. 1907 p.

Yefremova T. F. Novyy slovar russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatelnyy [New Dictionary of Russian language. Explanatory-derivation]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 2000.

Tolkovyy slovar russkogo yazyka [Dictionary of Russian language]. Moscow, Sov. entsikl.; OGIZ; Gos. izd-vo inostr. i nats. slov. Publ., 1935. 1940 p.

Bolshoy tolkovyy slovar russkogo yazyka [Great Dictionary of Russian language]. Saint Petersburg, Norint Publ., 2000. 1461 p.

Yevraziyskaya mudrost ot A do Ya. Tolkovyy slovar [Eurasian wisdom from A to Z. The Explanatory Dictionary]. Almaty, Sozdik-Slovar Publ., 2002. Mode of access: http://www.read.in.ua/book229624/.

Slovar terminov MChS. EdwART, 2010 [Glossary of Terms Ministry of Emergency Situations. EdwART, 2010]. Mode of access: http://sbiblio.com/BIBLIO/content.aspx?dictid=170&wordid=1261179.

Spravochnik tekhnicheskogo perevodchika [Technical translator directory]. Intent Publ., 2009–2013. Mode of access: http://technical_translator_dictionary.academic.ru/267017/ценность.

Medvedieva O. M. Tsinnisno-oriientovane upravlinnia vzaiemodiieiu v proektakh: metodolohichni osnovy [Value-oriented Interaction Management Projects: methodological basics]. Kyiv, Kyiv. natsion. un-t bud-va ta arkhitektury Publ., 2013. 44 p.

Hladka O. M. Stratehichni vikhovi rishennia v proektakh developmentu nerukhomosti [Strategic solutions in real estate development projects]. Kyiv, Kyiv. natsion. un-t bud-va ta arkhitektury Publ., 2012. 20 p.

Thinkmap Visual Thesaurus. Mode of access: http://www.visualthesaurus.com/.

Value — Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary. Mode of access: http://www.merriam-webster.com/dictionary/value.

Barantsev R. G. Sistemnaya triada definitsiy [System Triad definitions] Mezhdunarodnyy forum po informatsii i dokumentatsii [International Forum for Information and Documentation]. 1982, vol. 7, no. 1, pp. 9 – 13.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160418

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.