№ 1 (2014)

Вміщені статті з результатами досліджень за спеціальністю економіка та управління підприємствами.

Зміст

Економіка та управління підприємством

Державне регулювання біржового сегменту фондового ринку: реалії та перспективи PDF
Vladimir N. Parsyak, Koctiantyn D. Nemoliuk, Artem H. Shcherbyna
Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України PDF
Inna O. Irtyshcheva, Tetiana V. Sroiko
Потенціал морегосподарського комплексу – резерв економічного розвитку України PDF
Maryna V. Volosiuk
Удосконалення регуляторних механізмів у сфері публічного управління як елемент інноваційного розвитку економіки України PDF
Valerii H. Lohvinov, Larysa Yu. Vdovychenko
Процедура форсайт-прогнозування розвитку суднобудування України PDF
Hanna V. Yefimova
Безпечний розвиток підприємства в контексті запобігання загрозам його функціонування PDF (Русский)
Svitlana M. Marushchak
Економічний розвиток суднобудівних підприємств і капіталізація людського капіталу на сучасному етапі PDF
Olha M. Maistrenko, Liudmyla O. Kalashnikova
Організаційні засади планування підвищення продуктивності праці та формування фонду заробітної плати персоналу машинобудівного підприємства PDF
Oleksandr P. Hurchenkov, Natalia V. Husarina
Багатокритеріальна оцінка проекту створення судноплавної компанії PDF
Ivan V. Holikov, Volodymyr I. Holikov
Удосконалення управління розвитком машинобудівних підприємств в період економічної кризи PDF
Natalia M. Vanina, Oleksandr V. Vanin
Складові інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та механізм управління ними PDF
Natalia B. Mihai, Dmytro O. Hudanich
Механізм здійснення структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу PDF
Tetiana S. Obydiennova
Інноваційні підходи до розвитку регіону в умовах інтеграційних процесів PDF
Larysa O. Hryshyna, Natalia V. Havrylenko
Формування фінансової стратегії розвитку суднобудівного підприємства з урахуванням ризиків PDF
Oleksii V. Pashchenko
Фінансові проблеми інноваційного розвитку вітчизняних підприємств PDF
Oleksii O. Polietaiev
Українські транснаціональні корпорації: стан та проблеми розвитку PDF
Inna H. Proydenko, Natalia M. Ryshniak
Шляхи вдосконалення податкового механізму стимулювання розвитку суднобудівних підприємств PDF
Viacheslav H. Rohov
Структура морегосподарського комплексу України PDF
Kostiantyn S. Trunin
Основні чинники розвитку інноваційного процесу на підприємствах України PDF
Natalia P. Tubaltseva
Механізми проактивного управління в системі менеджменту судноремонтних підприємтсв PDF
Mykola V. Fatieiev, Iryna M. Zaporozhets
Формування промислових та інноваційних кластерів в Україні PDF
Iryna H. Yanenkova