№ 1 (2015)

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування;  обробка матеріалів у машинобудуванні; електротехніка; управління проектами; економіка та управління підриємствами; техногенна безпека.

Зміст

Кораблебудування

Модель функціонування судна-газовоза LNG PDF (Русский)
Dong Xinshuo
Особливості моделювання роботи гребного гвинта в середовищі FLOW VISION PDF (Русский)
Olha M. Korneliuk
Порядок розрахунку характеристики постачання судна PDF (Русский)
Olha V. Pankova
Застосування методу внутрішньої точки для оптимізації характеристик вантажного судна обмеженого району плавання PDF (Русский)
Li Tkhan Bin
Розрахунок головних розмірів буксирів з урахуванням технологічності корпусу PDF
Natalіa V. Tsykalo

Обробка матеріалів у машинобудуванні

Аналіз дослідження тонкої структури холоднодеформованої стали 20 до і після предрекрісталлізаціонной термічної обробки PDF (Русский)
Oleksandr M. Dubovyi, Oleksandr V. Chechel, Oleksandr O. Zhdanov
Ресурсозберігаючий спосіб електродугової металізації PDF (Русский)
Viacheslav O. Roianov, Volodymyr I. Bobikov

Техногенна безпека

Визначення концентрації важких металів у рідкій фракції продуктів багатоконтурного циркуляційного піролізу PDF
Serhiy S. Ryzhkov, Hanna H. Trokhymenko, Liudmyla M. Markina, Nina V. Tsyhaniuk
Впровадження ГІС-технологій у систему управління раціональним використанням лісових ресурсів Миколаївської області PDF
Viktor L. Tymchenko, Olena L. Hirzheva, Inna V. Tymchenko, Maryna A. Kyrylchuk

Електротехніка

Принцип обробки оптичного відеосигналу для виявлення вібраційних ознак протяжних об`єктів PDF (Русский)
Yurii M. Bykovskyi, Volodymyr A. Nurzai
Про білі плями в довідковій літературі по електричним машинам PDF (Русский)
Valentyn I. Lokariev, Dmytro V. Poprotskyi
Можливі процеси електророзрядного синтезу вуглецевих наноматеріалів з різною електричною провідністю PDF (Русский)
Dmytro I. Chelpanov, Natalia I. Kuskova

Економіка та управління підприємством

Стандартна логістична одиниця водного транспорту PDF (Русский)
Anatolii F. Gal, Anatolii Ya. Kazariezov, Mykola V. Fatieiev
Проблеми та перспективи взаємодії малих і великих підприємств у промисловості: регіональний аспект PDF
Nataliia V. Hryshyna
Корпоративна культура – важливий фактор конкурентоспроможності організації PDF
Inna O. Irtyshcheva
Маркетингові дослідження ринку невеликих підприємств: практичні аспекти PDF
Vladimir N. Parsyak
Особливості оподаткування малого бізнесу в контексті Податкового кодексу України PDF
Oksana P. Kyrychenko, Mariia A. Tytarenko